Т С Р ЕООДФ."Т С Р - ЕООД е създадена през м.февруари 2000 год., с основен предмет на дейност "Проектиране и монтаж на ОиВ и промишлени инсталации".За периода от 2000 год., до сега фирмата е изпълнила като проектиране, ремонт и монтаж на над 200 обекта на територията на страната, които включват изграждането на:

• Отоплително-охладителни инсталации;

• ОиВ инсталации на жилищни и административни сгради;

• Външни и вътрешни топлопроводи и газопроводи;

• Бензиностанции и газстанции;

• Пречиствателни станции за химически замърсени води .

• ВИК инсталации;

• Технологични тръбопроводи.

Дружеството е член на Българската Строителна Камара и на Националния Инсталационен Съюз.

През 2003 година , в резултата на извършената работа и множеството и разнообразни обекти, Фирмата получи сребърен медал и сертификат на Българската Строителна Камара в конкурса за „Най-добра строителна практика".През същата година Дружеството се класира на 6 -то място в анкета на „10 - те фирми с най - добри показатели" за град Русе.

Понастоящем дружеството поддържа постоянен състав от квалифициран инженерно-технически персонал, способен да решава строителни задачи, съгласно изискванията и нормативните документи.

„Т С Р" ЕООД, разполага с необходимия персонал и материално-техническа и инструментална база за изпълняване на пълен инженеринг във всички фази и всякакъв вид строително-монтажни и строително-ремонтни работи.

Общият числен персонал на фирмата наброява 45 души - ръководен, технически и изпълнителен.

Считам, че натрупаният опит от дейността на "Т С Р - Русе"ЕООД в изграждането и ремонта на отоплителни инсталации на множество и разнообразни обекти, дава основание на "Т С Р - Русе"ЕООД да кандидатства и да бъде одобрена като Изпълнител, който да удовлетвори изискванията на Инвеститора.

Обекти в конкурса