Еднофамилна жилищна сграда, Район Панчарево, СофияПанчарево е живописен крайградски квартал, отдалечен на 12 км югоизточно от центъра на София. Кварталът е застроен предимно с модерни крайградски къщи за целогодишно обитаване. Има удобни комуникации с летище София, Цариградско шосе и към бизнес парк София. Красивата природа, наличието на водни площи и минерални извори са главните фактори за избора на тази локация за заселване.

В архитектурно отношение обектът се вписва в красивата природа на района.

Една от най-живописните части от землището е меандърът Урвич, обявен за природна забележителност, разположен в пресечната точка на планините Лозенска, Плана и Витоша, където при Дяволския мост, река Ягуля (Ведена) се влива в Искъра. На това място се намира Урвичкия крепостно-манастирски комплекс, част от Софийската Света гора.

Идеята на монтираните системи за подово отопление и соларната система е за максимална енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на комфортни условия на живот. В района на Панчарево се намира най-старата ВЕЦ в България и на Балканския полуостров - ВЕЦ "Панчарево".

Снимки на обекта

image_16.jpg image_15.jpg image_14.jpg