ХЕС БългарияОсновната дейност на фирмата  се развива в следните направления:

- проектиране, изграждане, монтаж,

- поддръжка и профилактика на отоплителни,

- вентилационни и климатични инсталации;

     В изграждането на съоръженията и инсталациите “ХЕС България”-ООД използва висококачествени материали и оборудване на водещи производители от България  и  Европейския съюз.  

    Дългогодишният ни опит от работа с разнообразни клиенти, нашите висококвалифицирани специалисти и създадените многобройни контакти с български и чуждестранни фирми са отлична предпоставка “ХЕС – България” ООД  да е в състояние да изпълни коректно всяка поръчка.

    Нашата цел е да предложим най-доброто качество, на разумни цени и за оптимален срок на изпълнение.

Обекти в конкурса